Właścicielem serwisu jest firma Waynet Sp. z o. o. 

ul. 28 Lipca 1943 17A, 30-233 Kraków

NIP: 6762478648

Firma Waynet jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy